در ستایش عشق (2)

- آزادزیستن،آزاده بودن و عشق ورزیدن در جامعه ی استبداد زده ی عاشق کش همانند فوتبال در بزرگراه است.

- آخه عزیز من مگه بزرگراه جای فوتباله؟

*

- تورو کم دارم عزیزم

- پس خیلی کم داری!

*

- الو بفرمایین !

- ببخشین مثل این که اشتباه گرفتم. بامن ازدواج می کنین؟

*

- نوشتن در تاریکی دشوار تراست یا همآغوشی در تاریکی؟

- نوشتن از همآغوشی در تاریکی

*

- نفس برآمد وکام از تو برنمی آید

- خوب بزارتا ببوسمت تا راه این نفس آخری ات هم بسته بشه.

-

- بیا اینم حلقه ی طلات

- بزار دامنم رو دربیارم؟

*

- آخیش همه ی مهمونا رفتن وبه سلامتی عروسی تموم شد.خوب عزیزم لباساتو در آر

- عزیزم شرمنده من پریودم

- نمنه! پریود دیگه چیه؟

*

- عشق،امکان ابراز احساس خویشتن نیست که امکان احساس ابراز خویشتن است.

- تفاوت انقلاب واصلاحات هم در همینه

*

- عشق ، تنها یک کلمه است

-خوب من عاشق کلماتم

*

- من عشقم به تو کاملا آسمونیه

- واسه اینه که من زمینی رو اصلا درک نمی کنی.

*

- دوست دارم می دونی که این کار دله      گناه من نیست تقصیر دله

- قافیه اش درست نیست.باید یه چیز دیگه باشه!

*

- من رشته ی محبت تو پاره می کنم      شایدگره خورد به تو نزدیک تر شوم

- نزدیک تر می شی ولی گره ها باقی مونده

(بیانسه: یه چیزی می دونی گاگا؟ اعتماد مث یه  آینه اس اکه شکست دوباره می تونی به هم بچسبونی ودرستش کنی

لیدی گاگا:اما تو می تونی هنوز اون ترک ها رو توی انعکاس های لعنتی اش ببینی. از ویدئوی تلفن.لیدی گاگا)

*

- درسته که من مجردم اما به یک سری اصول اخلاقی معتقدم

- از تخت خواب یک نفره ات معلومه

*

- آهای رقیب شبانه روز بسوز بسوز اون منو دوس داره هنوز

- امیدوارم که این هنوزت تا هنوز ادامه داشته باشه.

*

- خانوم محترم من زن دارم و ...

- وزنتون  رو دوست دارین

-شما از کجا فهمیدین؟

-همین که دارین به یه زن دیگه میگین

(شب یلدا.کیومرث پوراحمد)

*

- همبغض کسی باش که هم گریه ات باش

- واسه کسی گریه کن که بهت لبخندبزنه

*

- تو نمی دونی عشق چیه تو یه دیکتاتوری.

- اولی رو نمی شناسم ولی همیشه دنبالشم.دومی رو می شناسم واسه همین ازش فراری ام

 

/ 1 نظر / 7 بازدید
روح الله

نمنه رو خوب اومدی کلی خندیدیم رفیق .......