خانه ی دوست کجاست؟

وسط تمشکزار وتوت فرنگی های وحشی، خوب که بگردی یه دخترکوچولو رو می بینی که داره با توت فرنگی ها لپاشو سرخ می کنه.می ری جولو وازش می پرسی :

دختر کوچولو تو می دونی که راه خونه ی دوست کودوم طرفه؟

 بهت نگاه می کنه بعد یه تیکه از توت رو به لبهات می کشه و به بالای درخت اشاره می کنه.بالای درخت یه پسربچه رو می بینی که داره یه جوجه رو بر می گردونه توی لونه اش بعد بهت میگه:

 راست شیکمتو بگیر برو جلو، می رسی به یه خونه که پشت شو به خونه ی روبرویی اش کرده.یه دختره اونجاس اسمش گل بانو هس. اگه ازش بپرسی خونه ی دوست کجاست،دستت رو می گیره می شونتت روی مبل بعد ازت می پرسه:راستی توی راه که میومدی،زندگی رو ندیدی؟

/ 1 نظر / 50 بازدید
آیلین

نرسیده به درخت کوچه باغی است که از باغ خدا سبز تر است کودکی می بینی رفته از کاج بلندی بالا، جوجه بردارد از لانه نور ..........