پدیدارشناسی خمیازه!

این قدر سرکوبت کنن که حتا خمیازه ات هم فروخورده باشه و مجبور بشی با دهن بسته خمیازه بکشی.

*

- من تا دانشجویی سر کلاس خمیازه بکشه متوجه میشم که خسته شده پس سعی می کنم که موضوع رو عوض کنم یاجالب تر حرف بزنم

- حالا اگه عمدا خمیازه کشید چی؟

- خوب همین هم نشون میده که کلاس من واسه اش جذابیت نداره

*

نشانه شناسی خمیازه(هر چه بیشتر سعی می کنم خمیازه بکشم باز هم متوجه نمیشه که خسته ام وباز هم ادامه میده)

*

خمیازه بدون خواب مثل نوشابه بدون ساندویچ است.

*

خمیازه مرز خواب وبیداری یا مرز میان خستگی وآرامش است. به آن احترام بگذاریم.

 

/ 0 نظر / 11 بازدید