# سنّت

وقتی از شبه مدرنیته حرف می زنیم، دقیقاً از چه حرف می زنیم...

 ساده، صریح و روشن. شبهِ‌مدرنیته یعنی:  رویکردی پساسنّت‌گرایانه به مدرنیته به واسطه‌ی بهره‌گیری از مؤلّفه‌های تشکیل‌دهنده‌ی ساختار جهان سنّتی. ساده، صریح و ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 82 بازدید