شعله ور از آتش خاموشی

نفی دیگری ،تورا اثبات نخواهد کرد.

*

چه قدر خوشحاله که داره مالیات ترسش رو میده.

*

اثر هزارتا دوستت دارم با یه دونه ازت متنفرم از بین میره پس مراقب حرف زدنت باش.

*

- رناتو در واقعیت فیلم،مالنارا نمی بوسد. رناتو در خیال، مالنا را می بوسد.رناتو اما در واقعیت پشت دوربین مالنارا می بوسد.رناتو ،مالنارا می بوسد.واقعیت بر تخیل چیره می شود.

- طرف داشت فیلم سوپر زنش رو می دید و هی ابراز خوش حالی می کرد که خدارو شکر که واقعی نیس و فیلمه.این جاست که تخیل بر واقعیت چیره می شه.

*

- فیلم برداری که تموم شد بریم باهم بخوابیم؟

- من یه هنرپیشه ی پورنو هستم نه یک فاحشه !

*

شدیا

*

میوه خریدن در تهران عین حکایت تلقی مااز شهروندی ست

(گران بخر، درهم ببر، نمی خوای نخواه، عوض یه کیلو دوکیلو ببر،ضمنا پول خرد هم نداریم بقیه اش انعام بچه ها)

*

نمی دونم رانندگی در تهران عین سیاست ورزی سیاست مردان ماست یا برعکسش

(از مسیر خلاف بیا،به ماشین روبروت چراغ بزن که من دارم میام،فحش بده که چرا واسه من وانمی ایسته اگه مالیدی طلب کارهم باش)

*

بخت حافظ گر از این گونه مدد فرماید   دیگران هم بکنند آن چه مسیحا می کرد

*

یکی از مشکلات من باهمسرم اینه که چرا توی توالت خونه صدام بلندتراز حد معموله

*

چند روزه ورزش نکرده ام حسابی خمارم

*

مرگ یزدگرد.یزد مردگرد.مرد مرگ گرد.تونستی سه بارپشت سرهم بگو

*

- یه شنبه ات از زیر شنبه ات اومده بیرون!

- یعنی چی؟

- زیرشلواری ات از زیرشلوارت زده بیرون

*

- شما اهل کجاهستید؟

-میدون شوش شما چی؟

-فسا

*

به احترامش که مهمونه می زنم کانال فارسی وان.میگه اه شماهم فارسی وانی هستین؟ (آخه آدم چی بگه)

*

دختره داشت سردختردیگه داد می زد:د..وث   ق...ساق   (هرچی فکر کردم نتونستم که ارتباط میون دال ومدلول رو پیدا کنم)

*

خدا:نیچه نمرده است.

*

- شاعر باتصویر می اندیشدیا با کلمه؟

- شاعر،می تصویراند، می اندیشاند

*

-شنیده بودم که اگر سایه ی کسی سرنداشته باشد تا سر سال می میرد

-سال جدیدش هم اومد و تو نمردی هدایت خان

- این حرف منه نه ضدقهرمان من

-آخه ضدقهرمان تو که خیلی ادعای حالی اش بودن میشه و بقیه هم رو که ادم حساب نمی کنه

*

-What means nasa

-national anal sexual association

(American pie)

*

- خب همه بشینین پای موعظه ی من

- ولی پدر من مسیحی ام

-اشکال نداره فرزندم هیچ کس کامل ن

/ 0 نظر / 7 بازدید