هیجانات فروکشیده

ازبنده ی خدایی که پس از سال ها آب آتش گون نوشیدن آب توبه به سرریخته وبه راه تصوف کشیده شده بود پرسیدم در چه حالی؟ گفت صفای دل گفتم امام اولت کیه ؟

گفت :علی پرسیدم دهمی اش ؟     گفت : نمی دونم هنوز به اون جاهاش نرسیدیم

*

سپوره داشت آشغال های توی جوب رو می ریخت توی گاری ش. پیرمرد همسایه با یه سطل آشغال سر رسید. سپوره عصبانی گفت آقا نریز اون تو من مسئول جوبم نه آشغال های خونه ها اون کار یکی دیگه س.

همسایه هم آشغال ها رو ریخت توی جوب.داستانی واقعی.

*

می خواد عراق رو به انگلیسی ایراک تلفظ نکنه . نمی تونه می گه ایراخ

*

معماری ورقص و موسیقی سه دستاورد شگرف تمدن هند.هند را می توان سرزمین عینیت محض نامید ترکیبی متجانس از زیبایی وزشتی بوی ادرار وعود . گه وگل.اما در سینما موقعیتی دگرگونه دارد این فرهنگ در هم پیچ. هلیوود که خود یکی از سرچشمه های کیچ در جهان است به بالیوود می رسد کیچ کیچ

*

پشت چراغ قرمز که وایسادم نگام به یک مینی بوس جلب شد یه چیزی توش درست درس نبود اما نمی دونستم چی بود.بعداز چندثانیه مغزم کار کرد :فرمونش طرف چپ بود.عین ماشینای ایران.به این آشنایی زدایی وارونه کلی خندیدم.(توی هند ماشینا فرمونشون سمت راسته)

*

 

- نکته ی جالبی در مورد مد شنیدم که اخیرا مانکن ها رو از میون مدل های زیبا انتخاب نمی کنن

-چرا؟

-   واسه این که زیبایی مدل ممکنه زیبایی لباس رو زیر سوال ببره یعنی مخاطب مبهوت زیبایی مدل بشه نه لباس.واقعا که آخرالزمونیه.

*

سنگ سار. رجم شیطان. زانیه، تجسم مطلق شیطان

*

بچه م کتک خورده چرا می خواین ببرینش قانون بجشکی . پیرزن. روایت، واقعی ست.

معنی:بجشک:گنجشک قانون بجشکی:قانون گنجشکی گنجشک:پزشک قانون پزشکی:پزشک قانونی.

شاهزاده یعقوب را شغال بالای مناره درید.

*

افسره ازم پرسید اون سی دی ها چیه گفتم اونا خرابه سوخته یکی شو با تعجب برداشت وبو کرد وگفت این کجاش سوخته؟

*

رضاخان بی سواد کاری را توانست بکند که در ایران از عهده ی صدها روشن فکر فرهیخته بر نیامد

به یک دلیل خیلی ساده. ذهن او فاقد پشتوانه ی تاریخی بود ومی توانست تصمیمات انقلابی بگیرد

*

نطفه شاید نطفه زال زر است ، اما
کشتگاه و رستگاهش نیست رودابه
زاده او را یک نبهره ی شوم ، یک نا خوب مادندر،
نه ، نبایستی بیندیشم . . »
خان هشتم مهدی اخوان ثالث . ناموس پرستی رابنازم .ادامه تفکرفردوسی . ایرانیان حق چنگ زدن به زنان تورانی رادارند اما تورانیان بلعکس این کار را نمی توانندانجام دهند

 


*

پادشاهی بود افسرده که چرا هر چه ظلم به مردم می کند کسی معترض نمی شود. بنا به پیش نهاد دلقک مقرر شد که بر در دروازه ی هر شهر مامورانی بگمارند تا هر که را که خواست به شهر وارد شود بگایند . وشد. سالیانی گذشت وناگاه روزی خبر رسید که کسی معترض شده است.احضارش کرد وبا خوش حالی سبب اعتراض را پرسید . پاسخ داد:

بابااین چه وضعشه یه خورده تعداد این ...ون کنا روبیشتر کنین این همه مردم توی صف علاف نشن!

*

تمی دونم چرا وقتی که با یه نفر که انگلیسی وارد نیست می خوام حرف بزنم حس می کنم خودم هم انگلیسی بلد نیستم و هی زور می زنم درست حرف بزنم اما نمی شه . اما با واردتر ها راحت انگلیسی حرف می زنم.

/ 0 نظر / 14 بازدید