من همینم همین که دارین می بینین نه کم نه زیاد.سهم من از تمام دنیا هم همین چند تا کلمه ی پوچ ومسخره ای هس که دارین می بینین.اگه از همین هم ناراحتین می تونین یه اسلحه وردارین و بیاین سراغم وشلیک کنین توی مغزم قول می دم که حتا اگه دست تون لرزید خودم ماشه رو فشار بدم.بعضی وقتاس که حس نفرت از زندگی جای عشق به هرچیز زندگ

/ 1 نظر / 30 بازدید
همیشه خواننده

والله ما که چیزی از شما نمی بینیم !! شما یک آدمی هستی که من اگر جای شما بودم که با خیال راحت و بی دغدغه و مسئولیت و بی تعهد در خونه بنشینم و فقط کتاب بخونم !!!!و یکی دیگه جون بکنه و پول نان و به طور کل خرج شکم و قبض اب و برق و اجاره خانه ام واسم بفرسته تا حالا ده تا کتاب روانه بازار کرده بودم و دست داستا یفسکی ازپشت بسته بودم ...