ترجمه ی آهنگ : رولت روسی باصدای ریحانا (طنین ناقوس زندگی درحنجره ی مرگ)

  بازی رولت روسی را که می دانید چیست؟ همان که گلوله ای را در خشاب چرخان یک کلت شش تیر می نهند، خشاب را می چرخانند اسلحه را به طرف سر می گیرند وسپس به خود شلیک می کنند.یک بازی بااحتمال 16.66 درصد مردن.چیزی که نمونه ی آن را در فیلم شکارچی گوزن ساخته ی مایکل چیمینو دیده ایم.

شاید کمتر کسی ست که ویدئو موزیک رولت روسی با صدای تراژیک و مرگ آلود ریحانا را ژرف ببیند و بتواندفضای مالیخولیایی حاکم برآن را تا به آخر تاب بیاورد.بند نخست ترانه لحن ملایمی دارد اما ریحانا به بند دوم که می رسد وحشت از مرگ را چنان در صدای تلخ وچهره ی سردش احساس می کنم که عرقی سرد بر تیره ی پشتم می نشیند. یکی از لحظات شدیدا تکان دهنده در این کلیپ،لحظه ی پس از برخورد سریع ماشین با بدن اوست زمانی که اودر گوشه ی نیمه تاریک بازداشتگاهش تکانی جنون آمیز و سریع به خود می دهد گویی که می خواهد خود را از شر این کابوس یا خاطره رهایی بخشد.در هر صورت به نظر می رسد که در عین تاریکی مالیخولیاوار حاکم براین آهنگ،چیزی از اعماق آن بیرون می آید که مارا به زندگی امیدوار می کند.چرا که رولت روسی در این داستان تنها یک بهانه است. واقعیت قضیه، تغییرماهیت عشق است که از یک رابطه ی صمیمی دونفره به کشمکشی عاشقانه  و چالشی  روانشناسانه میان عاشق و معشوق تبدیل شده است.(نمونه ی دیگر این درگیری را در آهنگ پوکر فیس لیدی گاگا نیز می توانیم ببینیم).

رولت روسی،احضار خودخواسته ی مرگ است.بازی تو با مرگ یا بازی مرگ باتو. بازی شطرنجی بامرگ عین مهر هفتم برگمان که انگار مارا از مات شدن گریزی نیست.اما هر چه باشد این یک بازی است که تقدیر تو شرکت در آن است.چه مات شوی چه نشوی.شاید اگر حوصله ای باقی بودزمانی درباره ی غریزه ی مرگ خواهی و رابطه ی آن بااعمال ناخواسته ی  زندگی روزمره همانندامتناع از بستن کمربند در زمان رانندگی یا عدم استفاده از پل عابر پیاده چیزکی دیگر نوشتم .

Rihanna : Russian Roulette Lyrics

Take a breath, take it deep
"Calm yourself," he says to me
If you play, you play for keeps
Take the gun, and count to three
I'm sweating now, moving slow
No time to think, my turn to go

یه نفس بکش،عمیق بکشش تو

بهم میگه: آروم کن خودتو

اگه بازی کنی،بازی می کنی واسه موندن

اسلحه رو وردار، تا سه بشمار

خیس عرقم ؛ آهسته حرکت می کنم

وفتی واسه فکر نیس.حالا نوبت منه که برم

And you can see my heart beating
You can see it through my chest
Said I'm terrified, but I'm not leaving
I know that I must pass this test
So just pull the trigger

وتو می تونی تپش های قلب منو ببینی

تو می تونی اونو از توی سینه ام ببینی اش

گفت که  من ترسیدم  اما من بازی رو ول نمی کنم

می دونم که باید از پس این امتحان بربیام

پس فقط ماشه رو فشار بده

Say a prayer to yourself
He says, "Close your eyes, sometimes it helps"
And then I get a scary thought
That he's here means he's never lost

واسه خودت یه  دعا بخون

اون می گه: ببند چشاتو؛ یه وقتایی کمک می کنه

اون وقته که یه فکر ترسناک توی کله ام  میاد

که حالا که اون این جاست یعنی که اون هیچ وقت نباخته !

And you can see my heart beating
Oh, you can see it through my chest
Said I'm terrified, but I'm not leaving
Know that I must pass this test
So just pull the trigger

وتو می تونی تپش های قلب منو ببینی

آه ! تو می تونی اونو از توی سینه ام ببینی اش

گفتش که من ترسیدم . اما من بازی رو رها نمی کنم

می دونم که باید از پس این امتحان بربیام

خوب فقط ماشه رو فشار بده

As my life flashes before my eyes
I'm wondering will I ever see another sunrise?
So many won't get the chance to say goodbye
But it's too late to think of the value of my life

همون جوری که کل زندگی ام مث برق جلوی چشام میاد،

من توی فکرم که آیا یه طلوع دیگه  رو دوباره می بینم؟

خیلی ها شانس گفتن خداحافظی هم نصیب شون نمیشه

خوب دیگه  خیلی واسه فکر کردن به ارزش زندگی ام دیره

And you can see my heart beating
Oh, you can see it through my chest
Said I'm terrified, but I'm not leaving, no
Know that I must pass this test

وتو می تونی تپش های قلب منو ببینی

آه ! تو می تونی اونو از داخل سینه ام ببینی اش

اون گفت که من ترسیدم  اما من بازی رو ولش  نمی کنم نه !

من می دونم که باید از پس این امتحان بربیام

You can see my heart beating
Oh, you can see it through my chest
I'm terrified, but I'm not leaving, no
Know that I must pass this test
So just pull the trigger

تو می تونی تپش های قلب منو ببینی

آه! تو می تونی اونو از توی سینه ام ببینی اش

من می ترسم اما بازی رو ول نمی کنم نه !

من می دونم که باید از پس این امتحان بربیام

خوب پس فقط ماشه رو فشار بده!

 

 متن آهنگ:

http://www.metrolyrics.com/russian-roulette-lyrics-rihanna.html

دانلود آهنگ به صورت صوتی وتصویری:

http://search.4shared.com/network/search.jsp?searchmode=2&searchName=russian+roulette

درباره ی رولت روسی:

http://en.wikipedia.org/wiki/Russian_roulette

درباره ی آهنگ :

http://en.wikipedia.org/wiki/Russian_Roulette_%28song%29

/ 0 نظر / 1024 بازدید