طالب بی‌قرار شو تا که قرار آیدت

آن نفسی که باخودی یار چو خار آیدت,

وان نفسی که بی خودی یار چه کار آیدت

آن نفسی که باخودی خود تو شکار پشه‌ای،

وان نفسی که بی خودی پیل شکار آیدت

آن نفسی که باخودی،بسته ی ابر غصه‌ای

 وان نفسی که بی خودی مه به کنار آیدت

آن نفسی که باخودی ، یار کناره می‌کند

  وان نفسی که بی خودی باده یار آیدت

آن نفسی که باخودی همچو خزان فسرده‌ای,

وان نفسی که بی خودی، دی چو بهار آیدت

جمله ی  بی‌قراری ات از طلب قرار تست ,

طالب بی‌قرار شو تا که قرار آیدت

جمله ی ناگوارشت از طلب گوارش است,

ترک گوارش ار کنی،  زهر گوار آیدت

جمله  ی بی‌مرادی ات از طلب مراد تست ,

ور نه همه مرادها هم چو نثار آیدت

عاشق جور یار شو عاشق مهر یار نی,

تا که نگار نازگر عاشق زار آیدت

خسرو شرق شمس دین از تبریز چون رسد,

از مه و از ستاره‌ها والله عار آیدت

/ 0 نظر / 19 بازدید