حس غریب پنگوئنی پریده از کابوس شب های استوا

من فکر می کنم که فکر می کنم که هستم(السرقه)

*

دستی به سمت دستی دیگر دراز شده و در دستکشش چدنی پنهان شده. در ذهنش طرف مقابل هم چدن در دستکش دارد.

*

_وروروروروروروررورورورورروروررووررور...    خلاصه کل قضیه این بود...  

 –چه ربطی داره؟   

- آخه من نمی دونم این چه ربطی داره به بحث من چه ربطی داره.

*

دختری از امت عیسی گرفتارش شدم   یا محمد همتی کن تا مسلمانش کنم

عشق به شیوه ی مذهبی ملایی مرزگرایانه ی متعصبانه . اما خب دیگه:  عشق

*

حکومت به مثابه شوهری کر ،ملت به مثابه زنی لال.نقبی بر یک ازدواج سی و یک ساله.

براین باورم که در دموکراسی،جای جنسیت ها عوض می شود.

*

قیافه اش انگار خروسیه که آبله مرغون گرفته باشه.

*

سگ کشی دیباچه ی انسان کشی ست و کتاب سوزی جهان را از کلمات تهی می کند . جهان بی کلمه جهانی ست از انسان تهی.

*

- یادته بهم می گفتی هنوز تیز شاشت نگرفته که عاشقی و گشنگی از یادت بره ؟

- آره خوب هم یادمه

- ولی من وقتی شاشم می گیره یاد این جمله ات می افتم و بیشتر دلم واسه ات تنگ می شه

*

شاه عباس اول ،ناصرالدین شاه و رضاشاه.تجلی تناقضات جامعه ی ایران.

*

- چیزم توی دهنت...

- اه نکن خوب نیس چیزت دهنی میشه

*

اعتراض کنندگان . معترض کنندگان

*

الان یادداشتی به دستم دادن که روش نوشته لطفا زرت پرت نکنین آخ ببخشین لطفا ذرت پرت نکنین.

*

حواسم بهش نبود گفت بیا اقا پسر بقیه ی پولت .نگاهش که بهم افتاد با شرمندگی گفت ببخشین آقاجون ماشالله خوب جوون موندین.(نمی دونم چهره ام خیلی گول زنکه یا راننده هه خیلی قیافه نشناس بود)

*

- حس غریب دوست داشتن

- حس غریب دوست داشته شدن

- هردوحس غریب را داشتن

- هر دو حس غریب رااصلا نداشتن   (خوشبخت منم که خر ندارم از کاه وجوش خبر ندارم)

*

شعارهای ساختارشکنانه؟؟؟!

*

- ارزش یک گل رو داشت یعنی چی؟؟؟

- یعنی تو می تونی بری بهشت

*

غرب-هراسی ادامه ی بیماری مزمن بیگانه هراسی ایرانی(بیماری جدیدی که درمانش به قول براهنی خودزدگی بود)

درمانی که چون تریاک خود دردی گشت بی درمان

*

روز جهانی شب جمعه

*

صدقه رو که داد پل عابر پیاده رو بی خیال شد.

*

پخش ظروف یک بار مصرف وجهیزیه ی عروس

*

حس غریب همیشه خویش گنه کار پنداری

*

الهی بواسیر وباد فتق رو باهم بگیری

*

آخه توی کله ات چی می گذشت که اسم بچه ات رو گذاشتی گرگعلی

*

-خانم پول قبول نمی کنیم بلیط بده

- ندارم می گیرم خودم پاره اش می کنم

-اشکال نداره برو

(انجامش خواهد داد یا اگر من باشم انجام خواهم داد؟)

*

- بزن از این جا بریم فکر کنم گهیدم(shart :fart  and shit)

-یعنی چی؟

- اومدم بگوزم ریدم

(از فیلم: همراه پولی آمد)

/ 0 نظر / 11 بازدید