شمعی روشن بگذار

کنار پنجره  کلبه زمستانی

تاکه فانوس بادهای گم شده باشد.

 ***

 شمعی کنارپنجره روشن کن وبمیر

 مرگ راه خانه تو را بلد نمی شود.

***

آتش بی شعله ای ست 

روح خاکستری مرگ

***

جان می دهد

تا که جان مرا بگیرد

 مرگ

***

ازمرگ سخن گفتن و از مرگ شنیدن

با مردم بی مرگ ندانی که چه مرگی ست(اوسا مهرداد).

*** 

دیروزها،حال، جاودانه نبود.فردا نیز. هزاران سال دیگر نیز.هرچند که درخود این جمله،حال،جاودانه باشد.

***

باچتر

زیر باران 

ـ دوماهی عاشق ـ

***

باورکن که زنده ام.به جان مرگ قسم.

***

برای سلامتی خودتون یه کف مرتب بزنین.این داستان واقعی ست.

***

عقاب پیر عینکی ازنعمت مرگ برخوردارشد.

***

سیاهی ،کورسویی است   دراین سپیدی بی مرز.(به منوچهر آتشی)

***

عاشق شدم وخدا رو دیدم.شهرام صولتی.

***

تنهاییم را تنها دارایی ام را به تو تقدیم می کنم.علی نوشاد.

***

داورنمایش می گفت:به بازیگری که نقش چلاق رابازی می کرد،نمره عالی دادم.بعد ازاجرا دیدمش.چلاق بود.

***

 -مابایدمعتقد به نسبی گرایی اخلاقی  باشیم-

لحظاتی بعد،اندیشمند گوینده سطر بالا توسط قبیله آدمخواران نوش جان گردید.

***

جغد،شامپانزه،قورباغه.....، تصویری سوررئالیستی ازدوستانم

خودم چه شکلی ام؟

***

 به تفریح می رویم

          به کوهستان

                 یک زیرسیگاری هم باخود می بریم

***

برای تنها سایه ات بنویس هدایت

اما چه می کنی با چهارسایه

دراستادیوم فوتبال

***

- یه جوراب قهوه ای خریدم بعد از سه روز فهمیدم که سبزه !!!!

                    اینو یه آدم عینکی بی عینک گفت.

***

 فرسوده می شوی میان این همه چشم

***

شیطان درجهنم.آتش درآتش.شیطان دربهشت.

***

ارسطو اگر مشایی یک صبح بارانی پاییز بود اکنون فلسفه ای چگونه داشت؟

***

مه درلندن بومی است.ترک درتهران.افغانستان در بی بی سی.

و حالا:عراق درایران 

***

/ 0 نظر / 7 بازدید