من زندگی بدون گذشته رو به زندگی بدون رویا ترجیح میدم.

برای نخستین بار در طول زندگی ام خودم از خودم جلو زدم.یه جمله گفتم که خودم تو معنی اش موندم.مخم هنگ کرد.لحظه ی فراموش ناشدنی تاریخی ای بود.هر چند که چند دقیقه بعد فهمیدم که منظور خودم از حرف خودم چه بود.و اما جمله این بود:

من زندگی بدون گذشته رو به زندگی بدون رویا ترجیح میدم

معنی اش اینه که رویا برام خیلی عزیزه.اما اون قدر از یادآوری گذشته متنفرم که حاضرم زندگی بدون رویا رو با اون عوض کنم.امیدوارم که منظورم رو به خودم خوب رسونده باشم.

پس از  تحریر: این جمله رو واسه یکی از دوستان که با نامزدش مشکلاتی داره خوندم.اونم رفته بود واسه نامزدش اینو خونده بود.جواب نامزدش این بود:

خیلی فلز خرابی. می خوای خاطرات گذشته رو بریزی دور تا با من ازدواج کنی یعنی اگه با من ازدواج کنی یه زندگی بی رویا در انتظارته!!!

(البته یه کم هم درباره ی این که رویا خانوم کیه با هم دعواشون شده بود!!!)

 

/ 0 نظر / 20 بازدید