ترجمه ی آهنگ: اونا واقعا به ما اهمیتی نمی دن. مایکل جکسون

 

They Don't Care About Us     lyrics

اونا واقعا اهمیتی به ما نمی دن. مایکل جکسون


Skin head, dead head
Everybody gone bad
Situation, aggravation
Everybody allegation
In the suite, on the news
Everybody dog food
Bang bang, shot dead
Everybody's gone mad

کله پوستی، کله خراب

همه به سمت بد شدن

اوضاع، قرو قاطی

همه در مظان اتهام

توی دادگاه ، توی اخبار

همه عینهو غذای سگ

شلیک به قصد کشتن، تق تق

همه دارن قات می زنن

All I wanna say is that
They don't really care about us
All I wanna say is that
They don't really care about us
تموم اون چیزی که می خوام بگم اینه که

اونا واقعا اهمیتی به ما نمی دن

خلاصه ی کلوم این که

اونا مارو به تخم خودشون هم حساب نمی کنن

Beat me, hate me
You can never break me
Will me, thrill me
You can never kill me
Jew me, Sue me
Everybody do me
Kick me, Kike me
Don't you black or white me
بزن منو، از من متنفر باش

ولی اصلا نمی تونی منو شکست بدی

ترس بندازتو دلم ،دلهره بارونم کن

اما هرگز نمی تونی منو بکشی

مث جهودا منو متهم کن

کاری که همه با من می کنن

بهم تیپا بزن ،عینهوکاری که با اونا کردی

اما سیاه و سفیدم نکن
All I wanna say is that

They don't really care about us
All I wanna say is that
They don't really care about us
تموم اون چیزی که می خوام بگم اینه که

اونا واقعا اهمیتی به ما نمی دن

همه ی حرف من اینه که

اونا مارو به تخم خودشون هم حساب نمی کنن


Tell me what has become of my life
I have a wife and two children who love me
I am the victim of police brutality, now
I'm tired of bein' the victim of hate
You're rapin' me of my pride
Oh, for God's sake
I look to heaven to fulfill its prophecy...
Set me free

بهم بگو سر زندگی ام چی اومده

من یه زن دارم با دو تا بچه که عاشق منن

حالا من قربونی قساوت پلیسم

من خسته ام از این که قربونی تنفر باشم

تو داری غرور منو جریحه دار می کنی

آخ تورو خدا

من دنبال  بهشتم تا پیامش رو اجابت کنم

آزادم کنییییییییییین!

Skin head, dead head
Everybody gone bad
trepidation, speculation
Everybody allegation
In the suite, on the news
Everybody dog food
black man, black mail
Throw your brother in jail

کله پوستی، کله خراب

همه روونه به سمت بدی

دلواپسی، حدس وگمان

همه زیر تیغ اتهام

توی دادگاه، توی خبرا

همه عینهو غذای سگ

کاکاسیاه ، حق السکوت

برادرت رو پرتش کن وسط هلفدونی

All I wanna say is that
They don't really care about us
All I wanna say is that
They don't really care about us

تموم اون چیزی که می خوام بگم اینه که

اونا واقعا اهمیتی به ما نمی دن

خلاصه این که

اونا مارو به تخم خودشون هم حساب نمی کنن


Tell me what has become of my rights
Am I invisible because you ignore me?
Your proclamation promised me free liberty, now
I'm tired of bein' the victim of shame
They're throwing me in a class with a bad name
I can't believe this is the land from which I came
You know I do really hate to say it
The government don't wanna see
But if Roosevelt was livin'
He wouldn't let this be, no, no

بهم بگو چی به  سر حق وحقوق من اومد؟

چون  تو منو نادیده می گیری من وجود ندارم؟

اعلامیه ی شما آزادی منو تضمین کرده اما حالا،

من خسته ام ازاین که قربونی یه ننگ باشم

من یه شهروند درجه دو با یه اسم تحقیرآمیزم

نمی تونم باور کنم این همون سرزمینیه که من ازش اومدم

تو می دونی که من ازاین که اینو بگم واقعا نفرت دارم

چون که حکومت نمی خواد اینو ببینه

اما اگه روزولت{تئودور}الان زنده بود

اصلا اجازه نمی داد که اینجوری بشه  نه! نه!

Skin head, dead head
Everybody gone bad
Situation, speculation
Everybody litigation
Beat me, bash me
You can never trash me
Hit me, kick me
You can never get me
کله پوستی کله خراب

همه دارن بد میشن

اوضاع ،روی حدس و گمان

همه شاکی

منو بزن، محکم بکوب

اما هیچ وقت نمی تونی منو به لجن بکشی

منو بزن، لگد کوبم کن

اما تو هیچ وقت نمی تونی منو بخری

All I wanna say is that

They don't really care about us
All I wanna say is that
They don't really care about us
تموم اون چیزی که می خوام بگم اینه که

اونا واقعا اهمیتی به ما نمی دن

همه ی حرف من  اینه که

اونا مارو به تخم خودشون هم حساب نمی کنن


Some things in life they just don't wanna see
But if Martin Luther was livin'
He wouldn't let this be

Skin head, dead head
Everybody gone bad
Situation, segregation
Everybody allegation
In the suite, on the news
Everybody dog food
Kick me, Kike me
Don't you wrong or right me
یه چیزایی توی زندگی هستش که اونا نمی خوان ببینن

اما مارتین لوترکینگ اگه الان زنده بود

اصلا اجازه نمی داد که این جوری بشه

کله پوستی ،کله خراب

همه بد شده

وضعیت، تفکیک نژادی

همه در مظان اتهام

توی دادگاه ، توی اخبار

همه عینهو غذای سگ

لگدم بزن،تیپام بزن

اما تو نمی تونی به من امر ونهی کنی


All I wanna say is that
They don't really care about us
All I wanna say is that
They don't really care about us
تموم اون چیزی که می خوام بگم اینه که

اونا واقعا اهمیتی به ما نمی دن

خلاصه ی کلام این که

اونا مارو به تخم خودشون هم حساب نمی کنن

/ 2 نظر / 279 بازدید
تنین

سلام!! خیلی ممنون که متن فارسیشو گذاشتید!! دقیقه؟!! میشه آهنگای دیگه اشم اگه گذاشتید بهم خبر بدید؟!! مثلاً آهنگ هو ایز ایت!! [نیشخند] انگلیسیش نگرفت، فارسی نوشتم!![خجالت][لبخند] ممنون میشم اگر ترجمه ی آهنگای دیگه ی مایکل جکسون رو دارید بهم بدید!![قلب] بازم مرسی![گل]

تنین

سلام خیلی ممنون که متن فارسیشو گذاشتید!! دقیقه؟!! میشه آهنگای دیگه اشم اگه گذاشتید بهم خبر بدید؟!! مثلاً آهنگ « هو ایز ایت »!! [نیشخند] انگلیسیش ارور داد، فارسی نوشتم!![خجالت][لبخند] ممنون میشم اگر ترجمه ی آهنگای دیگه مایکل جکسون رو دارید بهم بدید!![قلب] بازم مرسی![گل]