عروس سردخانه ها

گاوهای گوشت‌خوار
حاصلِ تجاوزِ کتاب‌ها به غنچه‌های لاش‌خوار

پشت حجله‌های بی بکارتِ شبانه‌ها

مستِ عاشقانه‌ها:

"عروس ما هِل داره

نمک با فلفل داره

شیشه‌ی گلابی پهلوش

ماشالله به چشم و ابروش"


لکّه‌های حیضِ مرده‌شوی‌های یائسه
در نماز روی صحن سردخانه‌ها
بر جنازه‌ی زنی که روز بعد مُرده بود
واژه‌های معترض به حسّ لامسه
متّحد
با خیال‌های مستبد

کلّه‌های هیز
خلوت هزارپا وهشت‌پا
با گزینه‌های زیر میز
این به اصطلاح ناز
با شباهت ظریف خود به روح یک گراز
آلت چروک خورده در خیال زوج‌های ضربدر

ماحصل، همین...
برگ‌ها سفید، مرگ‌ها سیاه
نعره‌ها یواشکی
آه ه ه ه توی چاااااه

/ 0 نظر / 140 بازدید