زنده ام که زنده ام به چپم که زنده ام

فک کنم توی زندگی قبلی ام ، غم بودم چون العان  همه منو دایورت می کنن به تخم چپ شون....

/ 3 نظر / 42 بازدید
mina0606

اینجا در دنیای من گرگها هم افسردگی مفرط دارند،گوسفند نمی درند،به نی چوپان دل میسپارند وگریه میکنند....آرزومند پایان اندوه شما وجاری شدن دوباره ی احساس در دل نوشته های دل نواز شما.

mina0606

خوشحالم که مشغولید اما نوشته های شما جدیدا بوی بد بینی ونفرت میدن و قسمت نظراتتون هم غیر فعاله،چرا؟

افسون

[ناراحت]