بالاخره طبیعت مارو طلبید روز چهارده اردیبهشت رفتیم سیزده بدر!

چه امیدی ست برف روی قله ی کوه. در نیمه ی اردیبهشت ماه

*

- فرداهواچطوره؟

-بارونی

- پس برنامه عصر مون بوسه روی نیمکت پارک

(از یادداشت های همسر یک هواشناس)

*

خوی حیوانی پیدا کرده ایم بس که از حیوانات دورمان کرده اند.

*

 

/ 1 نظر / 10 بازدید