سوء ظن زنانه ی مردی به خویشتن

کشف تار موی زنانه در بستری که ماه هاست زنی درآن پای ننهاده  است، اندیشه ات را به کجاها که نمی برد. به خودت شک می کنی.سوء ظنی برخاسته از ژرف نای بخش زنانه ی پنهان در مردانگی ات که شاید خودت به خودت خیانت می کنی وخودت از خود خودت خبر نداری.

 

/ 1 نظر / 6 بازدید
ایلین

سلام اقای ستوده . چقدر سخت فکر میکنین و چقدر سنگین مینویسین. یه مقدار که خوندم تب کردم . ..