شفتلهوس

مجهولی معلوم‌الحال، نامش زندگی

تیر 99
1 پست
اسفند 98
1 پست
آذر 98
1 پست
مهر 98
1 پست
تیر 98
2 پست
مرداد 97
1 پست
بهمن 96
1 پست
مرداد 96
1 پست
تیر 96
1 پست
خرداد 94
1 پست
اسفند 93
2 پست
آبان 93
1 پست
مهر 93
2 پست
تیر 93
1 پست
خرداد 93
1 پست
بهمن 92
2 پست
شهریور 92
4 پست
مرداد 92
13 پست
تیر 92
2 پست
خرداد 92
1 پست
اسفند 91
1 پست
دی 91
6 پست
آذر 91
6 پست
آبان 91
1 پست
مهر 91
4 پست
شهریور 91
2 پست
مرداد 91
1 پست
تیر 91
3 پست
خرداد 91
2 پست
اسفند 90
1 پست
بهمن 90
6 پست
دی 90
4 پست
آذر 90
2 پست
آبان 90
1 پست
مهر 90
3 پست
شهریور 90
1 پست
مرداد 90
1 پست
تیر 90
2 پست
خرداد 90
1 پست
اسفند 89
5 پست
بهمن 89
3 پست
دی 89
3 پست
آذر 89
2 پست
آبان 89
7 پست
مهر 89
6 پست
شهریور 89
1 پست
مرداد 89
1 پست
تیر 89
1 پست
خرداد 89
6 پست
اسفند 88
2 پست
بهمن 88
6 پست
دی 88
2 پست
آذر 88
2 پست
آبان 88
1 پست
شهریور 88
2 پست
مرداد 88
5 پست
خرداد 88
3 پست
شهریور 87
1 پست
تیر 86
2 پست
آبان 85
2 پست
بهمن 84
1 پست
مرداد 84
1 پست
شهریور 83
2 پست
تیر 83
5 پست
خرداد 83
6 پست
روسیه
1 پست
گلستان
1 پست
قاجاریه
1 پست
کرونا
1 پست
مرگ
18 پست
نفهمی
1 پست
هویت
5 پست
سنت
1 پست
مدرنیته
3 پست
شبه_علم
1 پست
خشکسالی
1 پست
دروغ
2 پست
روزنامه
1 پست
جنگ
3 پست
دفاع
1 پست
سوسنگرد
1 پست
انسانیت
1 پست
زن
3 پست
زنانگی
1 پست
زن_مرد
1 پست
بکارت
1 پست
عروسی
1 پست
شعرنو
11 پست
حجله
1 پست
غزل
5 پست
پاییز
1 پست
bargelarzan
1 پست
مدرنیسم
1 پست
سنّت
1 پست
پساسنّت
1 پست
فرهنگ
1 پست
عید
1 پست
نوروز
2 پست
شاه
1 پست
کنیز
1 پست
هند
4 پست
میسور
1 پست
پونا
1 پست
گزین_گویه
41 پست
مصدّق
2 پست
مرگ_مرگ
1 پست
زندگی
33 پست
غم
1 پست
پیرزن
1 پست
وقت_کشی
1 پست
عشق
25 پست
روزمرگی
1 پست
خودکشی
5 پست
سال_نو
1 پست
گه_روز
1 پست
اندیشه
1 پست
روشنفکر
5 پست
دموکراسی
4 پست
قانون
1 پست
قیصر
2 پست
گاندی
1 پست
خودکفایی
1 پست
خشک_سالی
1 پست
انقلاب
3 پست
شعر_سپید
10 پست
تریلوژی
1 پست
آدم
1 پست
تهران
8 پست
ازدواج
8 پست
خیانت
2 پست
انتقام
1 پست
شعر_نو
8 پست
حافظ
1 پست
شعر
1 پست
شاعر
1 پست
گمنامی
1 پست
عکس
1 پست
خاطره
3 پست
عکاسی
1 پست
شهید
1 پست
شهادت
1 پست
نوشتن
1 پست
سه_نقطه
1 پست
سانسور
2 پست
پدر
2 پست
مادر
7 پست
ننه
1 پست
سوغات
1 پست
توریست
1 پست
مخدر
1 پست
فقر
1 پست
خشونت
1 پست
زندان
2 پست
تنانگی
1 پست
اختر
1 پست
میر_موسا
1 پست
خرافه
1 پست
گُه
1 پست
جدایی
1 پست
دنیا
1 پست
فرار
1 پست
هولوکاست
2 پست
تاریخ
3 پست
جغرافیا
1 پست
باکره
2 پست
نسل
1 پست
فصل_تمشک
1 پست
مخاطب
1 پست
charles_bukowski
1 پست
bluebird
1 پست
گالیور
1 پست
فلرتیشیا
1 پست
آشوینی
1 پست
انسان
3 پست
سوریه
1 پست
جوانی
1 پست
دین
1 پست
کافکا
1 پست
سریال_weeds
1 پست
موسیقی
1 پست
ترس
1 پست
ترانه
4 پست
زلزله
1 پست
استبداد
3 پست
دریا
1 پست
زوج
1 پست
مقاله
1 پست
طبقه
1 پست
باران
3 پست
استاد
1 پست
معلم
1 پست
روز_معلم
1 پست
ادبیات
1 پست
کودکی
3 پست
garbology
1 پست
سینما
5 پست
پاپیون
1 پست
انتظار
1 پست
تخم_چپ
1 پست
آواز
1 پست
ازدباج
1 پست
آدمرسک
1 پست
گودریّات
1 پست
برف
1 پست
دهه_شصت
1 پست
نوجوانی
1 پست
آرامش
1 پست
گریه
2 پست
اسب
1 پست
سرخ_پوست
1 پست
پری
1 پست
دوبیتی
1 پست
جاودانگی
1 پست
مولانا
2 پست
سماع
1 پست
شعر_خروس
1 پست
متن_آهنگ
1 پست
سیگار
1 پست
سیگاریات
1 پست
nightnoise
1 پست
اخلاق
2 پست
تصادف
1 پست
قمری
1 پست
عرفان
1 پست
آزادی
9 پست
دانشگاه
1 پست
کمپین
1 پست
فیس_بوک
1 پست
حقارت
1 پست
خدا
2 پست
اندوه
1 پست
عصیان
1 پست
دیوار
1 پست
مصر
1 پست
تنهایی
1 پست
پارک
1 پست
ایثار
1 پست
منجی
1 پست
تحریم
1 پست
بالاترین
3 پست
زن-شعر
3 پست
سیاست
1 پست
نظرسنجی
1 پست
استینگ
1 پست
fragile
1 پست
جانی_کش
1 پست
تمدن
1 پست
نوری_زاد
1 پست
خورشید
1 پست
باد_شمال
1 پست
رانندگی
1 پست
حیوانات
1 پست
طبیعت
1 پست
ریحانا
1 پست
کوندرا
1 پست
حافظه
1 پست
حزب
1 پست
حلبچه
1 پست
شهرستان
1 پست
خمیازه
1 پست
اقتصاد
1 پست
کمک_فکری
2 پست
آفرینش
1 پست
سفرنامه
1 پست
جون_بائز
1 پست
فیلترشکن
1 پست
حقوق_بشر
2 پست
طرح_کاد
1 پست
برلین
1 پست
منهتن
1 پست
اقتدار
1 پست
انتخابات
2 پست
بمبئی
1 پست

Whoops, looks like something went wrong.