شفتلهوس(یعنی یه چیز معلوم مجهول مثل زندگی)

چیزی که دنبالشی اینجا پیداش نمی کنی

لزوم تشکیل احزاب مجازی در بالاترین

1-      به عنوان یک کاربر قدیمی مستقل که  حاضر نشده وارد بازی های دوستانه شود وتاوان آن نیز داغ و دیده نشدن اکثریت لینک هایش بوده والبته هیچ گاه از این امر گله مند نبوده است،ناچارم به دفاع از لینک های فراوان خوبی که به ویژه از طرف کاربران تازه نفس وارد بالاترین می شوند اما هیچ گاه به مرحله ی داغ ودیده شدن نمی رسند ،وارد عمل شوم.(البته توضیح دهم که این قدیمی بودن هیچ ارزش ویژه ای برای من به ارمغان نمی آوردهر چند که تجربه  نشان داده که : ان اکرمکم عندالبالاترین،اقدمکم)


2-      شخصا سعی می کنم که به محض ورود به بالاترین به صفحه ی لینک های تازه وارد شوم و لینک ها را ببینم ورای ونظر دهم تا تعهد خود را به دفاع از حقوق اقلیت ها نشان دهم.


3-      دموکراسی در حالت بدبینانه، دیکتاتوری اکثریت است که جلوه ی آن را در بالاترین می بینیم.هرچند که در فضای عمومی بالاترین نوعی نخبه گرایی پنهان دیده می شود.چراکه لینک های کاربران شناخته شده هیچ گاه از دست نمی روند باوجود آن که گاه لینک های بی ارزشی بوده اند.


4-      باتوجه به دلایل شخصی تاهنوز به کسی امتیاز منفی نداده ام اما منفی بسیار دیده ام وگاهی نیز شاهد حذف بی رحمانه ی لینک هایم بنا به دلایل کاملا عقیدتی بوده ام.در این که فضای کلی بالاترین در اختیار سبزهاست شکی نیست واین ممکن است بسیاری از تحلیل گران وخود کاربران را دراشتباه بیندازد وفضایی تک بعدی را در آن به راه بیندازد( که البته  انداخته است) بسیاری از کاربران این مشکل بزرگ را دارند که نمی توانند میان لینک دهنده وموضوع لینک فاصله ایجاد کنند ونیز به خود لینکها زمانی که مشکل عدم توافق دارند به راحتی امتیاز منفی می دهند.

5-      لینک هاو نظرات کاربرانی از تیپ اصول گرایان،سلطنت طلب ها،مجاهدین ونیز کاربران غیر سیاسی وغیره (در عین حال که خود نظر به بی اعتباربودن بسیاری از آنان دارم) به راحتی نادیده حذف می شوند ؛ با وجود آن که ممکن است قوانین بالاترین را رعایت کرده باشند.

6-      از این جهات است که من براین نظرم که کاربران باید در صدد تشکیل احزاب وانجمن ها و کلوب های مجازی در بالاترین باشند تا بتوانند هویت خود را درآن چارچوب تعریف کنند چرا که در این راستاست که  فضای بالاترین به سمت دموکراسی واقعی می رود. دموکراسی بدون تشکیل احزاب و انجمن ها ونوعی جامعه ی مدنی تحقق ناپذیر است . نیز تازمانی که ما آن را در جامعه ی مجازی آزمایش وخطا نکنیم هرگز نمی تونیم آن را در زندگی واقعی پیاده کنیم.


7-      جمع شدن چند نفر در یک فضا،دموکراسی به وجود نمی آورد آن زمانی پیدید می آید که تمامی این چندنفر با تمام تناقضات خود بتوانند کاری جمعی را صورت دهند.


8-      ضمنا فراموش نکنیم که بالاترین تنها یک فضا برای ابراز عقاید سیاسی ما نیست وجنبه های آموزشی، اجتماعی ، فرهنگی دیگری نیز دارد.


9-        با سپاس .


10-  (ضمنا یادم رفت بگم که اینا همش وقتی پیش میاد که به اصل موضوع یعنی دموکراسی ونقش اون توی توسعه باور داشته باشیم وگرنه که ...هیچ)

 

نویسنده : اسکلت : ۱٠:۱٩ ‎ق.ظ ; جمعه ۱٠ اردیبهشت ۱۳۸٩
Comments نظرات () لینک دائم