شفتلهوس(یعنی یه چیز معلوم مجهول مثل زندگی)

چیزی که دنبالشی اینجا پیداش نمی کنی

 

  هندوانه ها ، هنديانه ها ، هنديات ، سبك هندي مدرن و پست مدرن ،

 

***

ايمان من به بودن، هم اندازه ی ايمان من به نبودن است . گاهي كمتر گاهي بيشتر . گاهي هم به هيچ كدام ايمان ندارم.

 

***

 

مصلوب آبهايم

          در كناره ی  درياچه ی تنت

                    كافي ست تا اشاره اي بكني

                               تا آن چنان به آسمان هفتم عرياني ات عروج كنم

                                                              كه مسيحا پناه به مريمهاي خود برد .

 

 

*** 

 

از پنجره ی هواپيما تماشاگر پرواز در ميان ابرها هستم. و زير پايمان انبوهي از جنگل و رود و ابر و دود..نزديك تر كه مي شویم  انبوه زاغه ها در كنار فرودگاه بمبئي . به خودم گفتم اينجا همون بهشته . هر چي باشه دوروبر بهشت هم خاكستر نشينهاي جهنم حق گدايي بايد داشته باشن.

 

***

زن هندي روسری اش را در آورده بود و با سر برهنه توي هواپيما مي گشت تعجبم را قبلاً كرده بودم . توي سفارت وقتي كه چشمم به يك دختر منشي افتاد كه پشت ميز با سر برهنه . مويي پريشان و زيبا نشسته بود و گاهي از سر لطف نگاهي مي كرد .

***

 

اينجا يه خيابونه كه توش هم مسجده هم معبد هم كليسا . من لا مذهب هم كه رفتم توش ديگه نورعلي نور شد .

 

***

اونجا از عزا فراري بوديم اينجا از عروسي خسرالدنيا و الاخره .

 

***

 باربر هندي آن چنان بار سي كيلويي مرا روي سرش گذاشت كه گفتم الانه كه گردنش زير فشار بشكنه . با خيال راحت يه چمدون ديگه روي سرش گذاشت. يكي ديگرم توي دستش گرفت.

***

 

-الآن اونجا بودم . گذشته              -الآن اونجام . حال                       -الآن مي رسم اونجا . آينده

-الآن مي رسم اونجا . گذشته       -الآن اونجام . حال                       -الآن اونجا بودم . آينده

 

                              مي بينيم كه گذشته و آينده زياد فرقي با هم ندارند.

 

***

 

چنان با نيك و بد سركن كه بعد از مردنت عرفي       مسلمانت به زمزم شويد و هندو بسوزاند

سپس  صادق  هدايت مثل  خاخام   عرب  گردد        رود   خاکسترت  را در كليسا دفن گرداند

 

***

 

آدم حشري به خواهر زنانش ميگه : خدمات پس از فروش .

 

***

 

من چرك نويس آخرين شعر سخت گيرترين شاعر عالم يعني خدا هستم .

 

***

 

سخت است انديشيدن با كلماتي كه از آن تونيست . سخت است دوستت دارم گفتن و دوستت دارم نشنيدن و شايد بلعكس .

 

***

هر كسي طاووس خواهد جور هندوستان كشد . هر كه هندوستان خواهد جور كدام سفررا بايدبكشد.

***

 

ما را از انديشيدن توسط كلمات گريزي نيست . خود زبان يعني ترجمه و اين سخت ترين ترجمه است . هر انسان در ذهن خود يك مترجم دارد كه حس وانديشه را به كلمه تبديل مي كند . پس سخت ترين ترجمه ، ترجمة فلسفة هگل به زبان تركي قشقايي نيست بلكه جدالي است كه انسان باخودش دارد كه مثلاً چگونه به معشوقه ی خود بگويد كه دوستش دارد . چرا كه تا هنوز به سخن در نيامده ، هزاران سخن بر زبان دارد اما تا گفتن آغاز مي كند ……

 

– دو …… دو…… دوستت دارم ……

- اَه تو چه قدر مسخره اي.

 

***

 

انسان اگرخدابشود كه! نمي شود (1)     در دم جهان شود دادا داخ داخ تا راخ تا راخ

در سطر شعري از اخوان   ثالث   آمده       خر را خدا شناخت كه به او نداد شاخ

انسان خدا نشد عوضش  گاو هم نشد       در مرتع خدا نچريد و نكرد ماخ !!! (1)

محبوب من تو   جاي خدا  را گرفته اي       و نيچه هم كه گفته : خدا مرده است خ ! (3)

من  يوسف   مدرن  جهانم  عزيز   من         شد جگرم به ياد زليخا سوراخ سوراخ

من حاضرم به  خاطرت ايثار هم   كنم         از كعبة گدايي ام به سوي كاخ

بين من وتويك ميليون سال نوری است      كي مي رسم كنار تو با سرعت دو ماخ

برخيز  و  در  كمر   قر بابا   كرم   بريز         هي ناله ، گريه ، مويه چرا با موزيك ماخ

پيشم كه  آمدی  متعجب  چنان شدم          كه روي كله ام عوض تو برسته شاخ

ديدم  هزار فيلم  سوپر  را به ياد تو             كردم كنار تو عوض حرف، آخ و واخ(۴)

ديشب به خاطر تو نفس كش صدا زدم       جو گير بودم و بدنم شد سوراخ سوراخ

رفتي به  آسمان  و  خداي خدا شدي         آنك منم منم خر بي فعل سنگلاخ

من گويمت به فارسی ازپاز..گوته..باخ           اما شنيدن تو به ترکی ست گوته باخ

گفتم به  ميهماني  يك  بوسه ام  ببر            انگشت شست داد كه يعني بيا بيلاخ (۵)

 

1: البته توي نسخة استانبول، جاي انسان « يك ترك» آمده كه ما بنا به ملاحظات نانژادپرستانه اونو به كار نبرديم. معروفه كه ميگن شباهت بين ترك و اسپرم تو اينه كه از هر يه ميليونشون احتمالاً يكي از آنها ، انسان ميشه .گردن اونا كه مي گن . احتمالاً يكي از اونا براهني بوده « البته اسپرمها نه تركها» . من نسخه استانبول را رد مي كنم چرا كه آدم شدن ترك ، فرض محاله اما خدا شدنش حتي فرض محال نيست.

2: با تشكر از حضور محترم حضرت گاو در اين شعر، با اجازه ايشان صداي ايشان از ماغ به ماخ تغيير يافت مگر نه اين است كه مي گويند شعر رستاخيز كلمات است . تصور كنيد از توي صوراسرافيل صداي گاو در بياد.

3: اين آخ همون آه معروفه كه به ملاحظات قافيه اي به آخ بدل شد. به قول شاعر اه.     

4: البته غير از آخ و واخ چندتا جمله شاعرانه ديگه هم بود كه ادب اجازه نداد.

5: ببخشين خيلي بي ادبي شد خدا شاهده كه من اصلاً اهل اين حرفها نبودم غربت ما رو اينجوري كرد.

6: از اختيارات شاعري خيلي توي اين شعر استفاده شد. شعر سوراخ ، قافيه اش هم سوراخ سوراخ ميشه.

 

                                                                   ***

  

ما را از گذشته گريزي نيست . فراموشي، دردي بزرگ است و ياد آوري دردي بزرگتر.

- بلعكسش مهمتره.

                                                                 ***

 

 

عجب جاييه . من سياه دارم به خودم مي نازم كه ميون اين همه سياه چرا من اينقدر سفيدم.

 

***

 

بعضي حيوونا از فرط تقدس قابل خوردن نيستند مثل گاو نزد هندوها و برخي از فرط شيطانی بودن مثل خوك نزد مسلمانها.

***

 

                   خطر : جاده پهن مي شود                       مژده :جاده پهن مي شود

                                                                  ***

 

از كنار جهان كه مي گذري خودت را از ابر و آفتاب دريغ مدار . تو كه در آتش كلمات سوخته مي سوزي چگونه مي تواني خاكستر نشين سكوت باشي. نفس كه مي كشي به ياد كه مي افتي . گريه كه مي كني از كه شكايت مي كني. هميشه خسته تر از آني كه گوشه اي نشيني و خستگي دركني. از خوابهايت چنان خسته بر مي خيزي كه انگار فرسنگها راه را با خودت راه آمده اي. اين چه جهاني است كه در آن خواب، انسان را خسته تر از بيداري مي كند. اين هم آن گوشه دنجي كه هميشه مي خواستي پس بگو ديگر چه مي خواهي . تو كه هميشه مرگ را به اندازه زندگي به سخره مي گرفتي. در اين انديشه هستي كه جهان حتي تو را براي لحظه اي آرام مي گذارد؟ جدال ما با جهان، جدال خداست با شيطان . پيروزي حتي اگر بزرگ و شگرف، لحظه اي بيشتر نيست.

                                                                    ***

 

7=1    شنيدم امّا نمي دونم كه واقعيت داره يا نه . وقتي كه يه اتوبوس به يكي بزنه راننده از ماشين پياده مي شه و يه كوپن روي جنازه مي زاره و سوار اتوبوس می شه و می ره . يعني توي هند هر اتوبوس مي تونه هفت نفرو بكشه؟ از وقتي كه اينو شنيدم از شنيدن صداي بوق وحشتناك اتوبوس ها چنان از جاي مي پرم كه رستم از كابوس مرگ سهراب .

                                                                        ***

 

 يه بار يكي اومد تو مغازه و يه نگاه سطحي به دور و برش كرد و رو به من كرد و گفت : ببخشين آقا. يه فيلمه كه من اسمشو فراموش كردم ميكروب .. ويروس. يه همچين چيزيه…… آهان يادم اومد فيلم دستهاي آلوده رو دارين؟؟؟

                                                                        ***

 

گريز،گريز به سمت نبودن . خاطره هاي دوردست را به فراموشي سپردن تا كه خود بودن . لحظه ها كه خالي از تو باشند . آن چنان مي گذرند كه من نمي دانم چگونه از پس اين شبهاي بی خاطره برآيم . بي شراب، خالي ام با شراب خالي تر . مي خواهم آن چنان سبك شوم كه چون پر كاهي در آسمان و زمين غوطه ور شوم . مي خواهم آن چنان سنگين شوم كه هيچ ترانه يي نتواند مرا تكان بدهد.

                                                                    ***

 

براي هر نويسنده، اين گونه نوشتن يعني حاشيه. مثلاً شازده احتجاب را مي نويسد و بعد مي نويسد كه چگونه شازده احتجاب را نوشتم . براي من كه قرار نيست نويسنده شوم همه اين نوشته ها متن است نه حاشيه و شاید حاشیه اي بر حاشيه . چرك نويس صفحه آخر توضيح المسائل . يادتان باشد كه پيشترها گفتم: من نويسنده نيستم . نويستنده ، نويسا ،نويسار ، يكي از اين هايم . به قول همشهری ها : هميه كه هه ميخي بخو نمي خي نخو   ترجمه:

چه قسمت ازلي بي حضور مي كردند               گر اندكي نه به وفق رضاست خرده مگير

شايد هم چند سال ديگر اگر نويسا يا نويسار. باقي نمانده،نويسنده شدم ، نوشتم : چگونه اين  حاشيه ها را نوشتم.

                                                                    ***

 

آدم خيالباف وقت معاشقه خودشو نفر سوم حس مي كنه . معروفه كه يه آدم كه در زندگي اش غير از هنرهاي دستي و تجسمي (منظور، استمناءست) كاري نكرده بود،شب عروسي اش تا چشم هايش به اندام برهنه عروس افتاد، فيلش ياد هندستون كردو.

بازم معروفه كه يه ترك رفت كنسرت داريوش . از ته سالن داد زد سلام داريوش. داريوش هم از پشت ميكروفن گفت : سلام عزيزم سلام. تركه فرياد كشيد: واااه ه عجب كيفيتي!

                                                                      ***

 

ديروز استاد مشغول بحث درباره مسائل مهم جهاني بود كه ناگهان يك سنجاب زيبا از پنجره به داخل اتاق پريد و رفت زير صندلي خانمها. نه دختري جيغ كشيد و نه پسري خنديد و نه استاد ترسيد.. درس ادامه پيدا كرد.

                                                                    ***

 

 

حق التحریف:نویسنده ی این وبلاگ به بک عدد قلم و دفتر مخصوص تمرین خط تحریری احتیاج دارد.

                                                                                             ***

 يه ايروني و يه عرب توي هند ، عاشق يه دختر بلژيكي بشن چي مي شه ؟؟؟

                                                                     ***

محویم در تقويم

          باور نمي كني؟       برو از خرسها بپرس

كه نصف عمررا

خواب انگور و عسل مي بينند

 

*

 

 باد رقصيد و درختان کل زدند

                  كز كرده اند عاشقانه

                                    دو سنجاب پير

 

*

 

ـ كتابخانه ی خاموش ـ

         در خواب كدامين شكوفه بادامند

                                اين چشمهاي بسته بادامی

 

*

 

 

آهسته تار مي تند اين عنكبوت پير

           در خوابهاي ساكت يك داركوب

                                عقابي هميشه مي ميرد.

 

*

 

در سرزمين رنگ

       نقاشي سياه و سپيدت

                         چه ديدني است.

 

*

                                                                  خوابيده سگ

       کنار عبور پياده رو

                   ـ  جهان خوابی ست -

  *

 ای واجب الوجود هرچه لامذهب

بالقوه ممکن است

              که بالفعل نماند

           سهل الوصول بودن تو

پس بگذارکه خاموش نمانند

اين دو خرس قطبی

که سردر استوای سينه هايت نهاده اند

بگذار دست های صخره نورد من٬

دره های صعب العبور اندام تو را

جستجو کنند

وبر فراز قله های تنت آفتاب را

در چشمه دوشيزگی ات شستشو دهند

حالا بيا درخلوت درياچه لبهايت

دنبال موميايی دريانوردهای خسته بگرد٬

که ساليان سال

درجستجوی چشمه ی نمک لبهات

آواره ی جغرافيای اندام تو بودند

*

بالا بلند تر از باد!

سوار من شو وپارو بزن !

از جزر و مد فرياد هايم عبور کن!

ژرف نای کوهستانی تنم را مرور کن!

و گيسوان روسپی ات را

درکوچه های بدنام اندامم رها کن !

وغرق کن در ناف جهان

چشم های غرورت را!

...

ژرف نای زمين باز وبسته خواهد شد از اين

خاطرات ممنوعه

هی باز     بسته    باز     ...

تالحظه ای که نيمه شود ما و

در  من  و   تو

چکه  چکه 

آب شود

خواب يخ زده ی خرس های دريايي.

              هی گفتيم ميايم اين جا بچه ی درس خونی ميشيم نشد که نشد  2005/10/7  بازم کتاب خونه دانشگاه.

                     ***

می دونين خوانندگان ايرانی بهشت چی می خونن؟؟

ياد کوچه های خاکی مون  اون خونه های گلی مون.

*

شاعرکه می ميرد٬

جهان پياده روی خلوت است در باران

سايه ی یرگ های خزانی را

چه کسی نقش خواهد زد؟

*

شعله ور درافق مستراح

سوسک در هبوط شراب.

ـ گل سرخ وسفيدم کی ميآيی؟؟ ـ

*

حاج جلال آل احمد

*

دوست آقای رفيق دوست به انگليسی ترجمه اش چی ميشه؟؟

*

نگاه کن به جهان بی دريچه ی کلمات

*

پرنده در قفس٬ مشغول تماشای فيلم پرواز از تلويزيون بود

*

قيطاس . معادل شهرستانی اسکول

*

ده درويش درگليمی بخسبند و دو فايل هم نام در فولدری نگنجند.

*

تا مرز جنون شايد فاصله ای نداشته باشم.درجدالی که با خويشتن دارم کدام يک شکست خواهيم خورد؟؟؟؟

*

- اوووه چه دودی راه انداختی توی آشپزخونه مگه چی داری می پزی؟؟

-  تخم مرغ!

*

اين جا گربه ها عين سگ از سگا می ترسن.گفته بودم که :خاطرات سگی ی يک گربه.

*

وقتی يه نفر رو بکشی ميشی قاتل وقتی هزارنفر رو بکشی ميشی قهرمان

*

به محض اين که يکی دکتر بشه همه ی اطرافيانش مريض ميشن.

*

فريادهای بی ملاحظه ی باد

              خاطراتی که قراراست بيايند

                      چه سخت ساده فراموش می شوند.

*

هی شعرمی نويسدوخط می زند هی تمام خودش را

هی شعرمی نويسدوهی خط نمی زند

                        دربهار توخالی

                      جای زندگی خالی

*

می کند مگس هبوط

             قوت لايموت عنکبوت

*

هم چون هميشه

           تمساح ازکتاب درآمد

                    برای خوردن من   نه...!

                                   تمساح ازدرياچه آمد

                                                  برای خو...خ....خـ...

*

جغدهای عينکی درکمين مارهای عينکی

تنها شباهتی که به من دارند.

*

درخواب توام مرا نمی بينی؟

            يک بوسه دراين خواب

                   دل چسب تر ازبوسه ی بيداری ماست

*

جلوه ای در چشم های خواهش من کن

                                   يک بار تا هميشه که چشمم برای خواب

                                                                                   در خاطرت سپارد

*

هی انقلاب تمساح...

  هی گردش دوماهی...

                                                         درياچه نيز خاموش.

*

گاوباشی و توی هند زندگی کنی.

*

باری بهار را

با چار فصل خشک خودت

عوض نخواهی کرد؟

*

اوج تفکريک ايرانی کجاست.کنار جوی و پای بيد وطبع شعروياری خوش؟

*

 من نمی دونم چرا حضرت ابوالفضل فقط سراغ رضازاده ها ميره

*

يکی بوداسمش بهرام شاشوک بود گفتنش اسمت خيلی زشته عوضش کن اونم اسم خودشو گذاشت شهرام شاشوک.حالا شده حکايت غزل فرم وغزل پست مدرن.

بازمعروفه که چندتا رند دور يه رشتی خط کشيدن وبهش گفتن که اگه پاتو ازاين دايره بيرون بزاری می کشيمت بعدهم مشغول زنش شدن.بعدازاتمام کار زنه بهش ای بی غيرت ای ترسو بروبمير رشتی يه گفت بابا تو حاليت نيس وقتی اونا حواسشون به تو بود من بيشترازده بار پامو ازدايره بيرون گذاشتم.

اين هم همون حکايت استفاده از اختيارات شاعری در شعرمتغزلين متاخره.

*

زمانی سخن يک يهودی رادرباره حقانيت موسی می پذيرم که پدرش يهودی نبوده باشد .

*

قفسی پرواز می کرد در دل پرنده.

*

ازتنگ پريد وسط آکواريوم

 ***

ـ الناس علی دين ملوکهم.

- و زنان بر شوهرانشان

***

- آره جوون بدون که پاک دامنی چيز خيلی خوبيه من افتخار می کنم که به عمرم بندم رو به حروم

باز نکردم

ـ باز خوش به حالت مال ما که حتی به همون حلالش هم باز نشد

***

نویسنده : اسکلت : ٤:٠۸ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۳ بهمن ۱۳۸٤
Comments نظرات () لینک دائم