شفتلهوس(یعنی یه چیز معلوم مجهول مثل زندگی)

چیزی که دنبالشی اینجا پیداش نمی کنی

آرنولد یخ در جهنم خور تک سرنشین !

سینما،مُثل مُثل است.چرا که مُثل را بازاندیشی و باز نمایی می کند.

*

اخلاق دولتی بزرگ ترین مانع بر سر راه دولت اخلاقی ست.

*

شرم ایرانی هنوز اجازه نمی دهد که مصاحبه شونده دوربین را مورد خطاب قراردهد.

*

هر کاری کردم توجهش رو به خودم جلب کنم،خروسه من رو به تخم خودش هم حساب نکرد.

*

قهرمان، کسی است که بتواند بر خلاف جریان شنا کند

*

یخ در بهشت چه اسم بی مسمایی ست.یخ در جهنم درست تر است.

*

(خودرو تک سرنشین یعنی افزایش ترافیک)

- آخه هنوز نفهمیدی این همه خودروی تک سرنشین واسه دوسرنشین شدن میان توی خیابون؟

*

روز معلم بر همه ی معلمان گذشته ام مبارک.لقمان حکیم.

*

- چرا فاحشه گان جهان نمی بوسند؟

- از این می هراسند که عاشق شوند.

*

-        -  اینا رو کی نیگر داشته

-          -معلومه امریکا وانگلیس

(توهم توطئه ی وارونه .برای ملتی که هنوز نقش نیروهای غیبی را بیشتر باور دارد)

*

فرهنگ روستایی آپارتمان نشینی

*

ذهنیت گزین گویه ای را تنها زبان تلگرافی تعریف می کند.

*

قهرمان آرنولد کیست؟

*

نویسنده : اسکلت : ۱٠:٤۸ ‎ب.ظ ; شنبه ۱٥ آبان ۱۳۸٩
Comments نظرات () لینک دائم