شفتلهوس(یعنی یه چیز معلوم مجهول مثل زندگی)

چیزی که دنبالشی اینجا پیداش نمی کنی

زندگی در جنگل رویاها.ترجمه ی آهنگ "خویشتن داری" از لورا برانیگان. Self Control

مقدمه ی بی مقدمه: حوصله ای برای مقدمه نیست.شاید که بعدا چیزکی نگاشتم

Laura Branigan - Self Control

Oh, the night is my world, city light painted girl

In the day nothing matters, it's the night time that flatters

In the night, no control, through the wall something's breaking

Wearing white as you're walkin' down the street of my soul

 اوه ، شبانه دنیای منه ؛ روشنای شهر عین دختری بزک شده

توی روز هیچ چی مهم نیس؛ این فقط شبه که جلوه گر می شه

توی شب کنترلی نیس؛ توی دیوار داره چیزی می شکنه

همچنانکه توسپیدپوش توی سرپایینی پسکوچه های روح من راه میری

You take my self, you take my self control

You got me livin' only for the night

Before the morning comes, the story's told

You take my self, you take my self control

Another night, another day goes by

I never stop myself to wonder why

You make me to forget to play my role

You take my self, you take my self control

تو منو می گیری از من، تو عنان اختیارو از من می گیری

توکه  وا داشتی  منو تنها به زندگی برای شب

 پیش از این که صبح بیاد، قصه ای گفته می شه

تو می دزدی خودمو، تو توان  اختیار رو از من می گیری

یه شب دیگه و یک روز دیگه دوره می شه...

ابدا  نمی تونم شگفتی مو قایم کنم که تو چرا

منو وادار می کنی بازی تو نقشم رو فراموش کنم

تو منو فتح می کنی؛ تو مهارمنو ازمن می گیری

I, I live among the creatures of the night

I haven't got the will to try and fight

Against  a new tomorrow, so I guess I'll just believe it

That  tomorrow  never comes

A safe night, I'm living in the forest of my dream

I know the night is not as it would seem

I must believe in something, so I'll make myself believe it

That  this night will never go

من میون دست پرورده های شب زیست می کنم

واسه ی  وایسادن وجنگیدنم اراده ای پیدا نشد

ضد یه فردای نو،خوب گمونم اینه که به باوری خواهم رسید

که دیگه فردایی اصلا نمیاد

یه شب امن؛(من به شب میگم)که توجنگل رویاهام دارم زیست می کنم

می دونم اون چیزی نیس که شب قراربوده باشه

اماخب باید که باور بکنم یه چیزی رو؛پس واسه خودم یه باور میسازم:

که قرار نیس شبو پایانی باشه

Oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh-oh

Oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh-oh

اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه

اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه

Oh, the night is my world, city light painted girl

In the day nothing matters, it's the night time that flatters

اوه ،شبانه دنیای منه ؛ روشنای شهر عین دختری رنگ به رنگ

توی روز هیچ مهم نیس؛ این شبونه اس که فقط جلوه داره

You take my self, you take my self control

You got me livin' only for the night

Before the morning comes, the story's told

You take my self, you take my self control

تو منو می گیری از من، تو عنان اختیارو از من می گیری

توکه  وا داشتی  منو تا واسه شب زنده باشم

 قصه ای گفته میشه ، قبل از این که صبح بیاد

تو منو فتح می کنی؛ تو مهارمنو ازمن می گیری

I, I live among the creatures of the night

I haven't got the will to try and fight

Against a new tomorrow, so I guess I'll just believe it

That  tomorrow never knows

A safe{I say} night, I'm living in the forest of a dream

I know the night is not as it would seem

I must believe in something, so I'll make myself believe it

That this night will never go

من میون دست نشونده های شب زیست می کنم

 که واسه  تلاش و جنگ اراده ای نیافتم

ضد یه فردای نو،خوب تصور می کنم به باوری خواهم رسید

که دیگه فردا نخواهد فهمید

یه شب امن؛وسط یه  جنگل رویا دارم زیست می کنم

می دونم اون چیزی نیس شب که قراربوده باشه

اماخوب بایدکه باور بکنم یه چیزی رو؛پس واسه خودم یه باورمیسازم:

که دیگه برای شب، رفتنی نیس

Oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh-oh

اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه

You take my self, you take my self control

You take my self, you take my self control

You take my self, you take my self control..

تو منو می گیری از من، تو عنان اختیارو از من میگیری

تو می دزدی خودمو، تو مهار منو  رو از من می گیری...

 

منابع:

1-    متن آهنگ:

http://www.lyricsbox.com/laura-branigan-lyrics-self-control-b21n45x.html

2-    دانلود آهنگ:

http://search.4shared.com/q/1/Laura%20Branigan%20%20Self%20Control

 

3-    اجرای تصویری آهنگ در یوتیوب:

http://www.youtube.com/results?search_query=Laura+Branigan++Self+Control&aq=f

4-    لورا برانیگان در وی کی پدیا:

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%A7_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%AF%D9%86

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Laura_Branigan

نویسنده : اسکلت : ٩:٥٢ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٩ آبان ۱۳۸٩
Comments نظرات () لینک دائم