شفتلهوس(یعنی یه چیز معلوم مجهول مثل زندگی)

چیزی که دنبالشی اینجا پیداش نمی کنی

 

گیسوانت شب یلداست

                              اما من 

                                        همیشه زود می خوابم

 ***

شعله ور

         درافق مستراح

                                         سوسک

                                       ***

به کجای این شب تیره بیاویزم قبای ژنده خودرا.نیما

  برگ لرزانم و از حادثه آویزانم

     باز هم منتظر زخمه پاییزانم

چه بهاری چه امیدی که خزان درراه است

خویش رااز چه از این حادثه بگریزانم

حق من هق هق تلخی ست ببین نعش مرا

برسر دار که سردار شباویزانم

جامه کهنه نیما که رسیدست به من

به کجای شب تاریک بیاویزانم

تشنه ام تشنه یک آتش جاویدانم

بده ای عشق به من آبی وبرخیزانم

غمی اندازه پاییز مراپیر نکرد

برگ ریزانم ودرحسرت گلریزانم

آخرین برگ منم مانده بر این شاخه خشک

زخمی ام منتظر دیدن پاییزانم

....

پس از تحریر:یک غزل حتا اگرنام نیما هم بالای سر آن باشد،باز هم یک غزل است.به قول اخوان:

مهتاب شب که جامش ازاختر لبالب است

گر هر ستاره ماه شود،باز شب شب است

پس از پس ازتحریر:

من خمار رخ تریاکی تان می باشم

یازده بست دگر  گر بکشم میزانم.

***

- مسیح اگر دارای فرزندانی بود اکنون جهان چه شکلی بود؟

- مسیح اگرفرزند داشت که مسیح نمی شد!

***

مدرنیته درایران فرایندی بود که که درآن رعیتها به شهروندان درجه دوم وفئودالها به شهروندان درجه اول تبدیل شدند.

***

- تازگی ها باخودم حرف می زنم

- برای غیرطبیعی، طبیعی است.

***

نویسنده : اسکلت : ٢:٢٧ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۸۳
Comments نظرات () لینک دائم