شفتلهوس(یعنی یه چیز معلوم مجهول مثل زندگی)

چیزی که دنبالشی اینجا پیداش نمی کنی

so what?because

همیشه به همین جمله‌ی ساده‌ی پیچیده ختم می شود که:آخرش که چی؟ وهی عین تصویری در دوآینه ی مرگ وزندگی تکرار می شود:آخرش که چی؟ آخرش که چی آخرش که چی؟...

معاون وزارت کار می گوید: حدود چهل میلیون نفر از جمعیّت ایران با اینکه در سن کار و تواناییِ انجام فعالیّت اقتصادی قرار دارند اما غیر فعّال بوده و مشخص نیست که درآمد این عده از کجا و چگونه است؟40 میلیون نفر بدون هیچ کار مولّدی.چهل میلیون یوزلس چهل میلیون ترسنده از آخرش که چی؟چهل میلیون فکرخودکشی.چهل میلیون سرگشته از هدفِ آفرینش.چهل میلیون از کجانامده و وطن ننموده و به ناکجارفته.چهل میلیون مردّد میان خدایی که گاه هست وگاه نیست.چهل میلیون مومنِ معتقد به عید فطر ونوروزوکریسمس...

این که مارکس می گفت نیروهای تولیدی زیربنای همه چیزند شاید پربیراهه نمی گفت.کار است که هویّت افرین است.کارتولیدی،آخرش که چه؟ را به تعویق می اندازد.و البته که در برهوت بدوبدترها،من که ترجیح می دهم یک نفهمِ مولّد باشم تایه فیلسوف باسن فراخِ یوزلس که فقط چهل میلیونش درهمین مملکت گل وبلبل با چسناله ی آخرش که چی؟ حلق ودلق وجلق شان را به معنویّات پوچ گره می زنند شاید که روزی سواری بیاید و بار این نیهیلیسم منفی را از روی شانه های خسته وزخمی شان بردارد...

نویسنده : اسکلت : ۱٠:٥۳ ‎ب.ظ ; جمعه ٤ دی ۱۳٩٤
Comments نظرات () لینک دائم