شفتلهوس(یعنی یه چیز معلوم مجهول مثل زندگی)

چیزی که دنبالشی اینجا پیداش نمی کنی

 

هویت ودوچرخه

-فدای چشم تو گردم که روز رستاخیز

                                    خدا شود متحیر که آفریده ی کیست-

 

آقای من:

مجنون  سوار یک دوچرخه ی تک چرخ،

    باریش های واکس زده،

                  گز می کند تمام بیابان را

                        لی لی کنان،

هی می کند دوچرخه ی خود را

 و روز و شب

برای حور وپری های اهل صحرا

لالایی قبیله ی لیلا را

تکرار می کند

آقای × :

هی بس کنید آقا...!

 این ها که شعرنیست حضرت آقای شاعره!

 ای خاک بر سرت

با آن گلی که بر سر مفعول فاعلن زده ای

من آخرش

از دست سکته های وزنی ی تان سکته می کنم.

آقای من(سکوت) پس از چند ثانیه:

وقت آن شد که خدا سر به جنون بردارد

برود سر به بیابان خودش بگذارد

چون که بین پریان  عاشق شیرین شده است

رفته تا در ره او جان به خودش بسپارد

گفته شیرین غم عشق تو مرا شاعرکرد

خون ز چشم همه بر حال خدا می بارد

سر پیری ست ببین معرکه گیری ها را

درد عشق است که این گونه جنون می آرد

این همه عقل به اهل دوجهان داد ولی

آفریننده ز فرهاد  کمی  کم  دارد

آقای ×:

احسنت ...آفرین ...ولی...افسوس...ک

شعر

ازنظر محتوی کمی تاقسمتی ابری ست

و هم چنین کمی

اندازه قد خودتان

کوتاه گشته است.

آقای من:

هی هی ...آقای مدعی !!!

                  من پیر خرسوار،نی ام

مجنون دوچرخه سوارم

آقای ایکس:

یک شاعرخیالی،

 درازدحام صف خالی ی گذرنامه،

درگیرودارگلایه ولب خند،

جای سفر به صفر مفهوم چشم های توراجست

درابتدای صف به خود آمد... ولی چه حیف...

شناسنامه ی شاعر درآن میان گم شد. 

****

 

(۱)

کشید

پرنده خط سپیدش  را

درجنگل شبانه ی ابر

وتکه های ابر،

راهبه کان وحشی ی عصمت دریده را

 به خاطر آوردند

*

(۲)

پرنده ایستاد

وآسمان ازپرنده گذشت

پرنده هیچ نگفت

وتکه تکه فروریخت

*

(۳)

درآسمان ترک خورده

پرندگان متروک

به سنگ واره های الهی بدل شدند

***

تقدیم به کلاغ های پادگان جی

درچهره ی  شبانه ی شان

دونقطه روشن

ـ چراغ های منزوی

      در درخشش ظلمانی برف ـ

تبعیدیان خاموش

برفرازمعبدهای دوشیزه

هبوط ابلیس درچشم های شان

*

تکه ای ازخاطرات درختان اند

خوابیده درغبار فراموشی

بازماندگان تنازع غار وسیب .

باعارعارشان

گریخته گان اند

ماغ های مقدس را

*

به سمت شهر مسافرکه می شوند

درپیش بازشان،

فریاد وسنگ

روسپیان نجیب شهر

*

عجیب مرثیه  ی خنده آوری ست

دربلاهت آیین دفن شان

برادران مرده شوی من

خود ازتمام گورکنان

تا همیشه خبره ترند

***

نویسنده : اسکلت : ٢:۱۸ ‎ب.ظ ; جمعه ٢٩ خرداد ۱۳۸۳
Comments نظرات () لینک دائم

 

روياهای خاکستری

به: دختران دشت شاملو وعروس اوجی

۱-

هی کودکان رقص دربرابر آتش !

باتاجی ازشکوفه گيلاس،

                          برگيسوانتان

درچشم های شعله ور ازشادی شما،

  - تصويری ازقبيله آتش پرست ها - ،

رويای پرشکوه کدامين

                   جشن عروسی است؟

۲-

هی دختران صحرا ـ باگيسوان وحشی ـ !

باخودکه می بريد سبدهای سيب را،

ازلا به لای سينه های عرق کرده تان هنوز

رويای شاه زاده  و اسب سپيد يال ،

             رازی ست شعله ور

۳-

آه ای زنان کوزه بردوش !

گيسو بريدگان فراموش !

ازچشمه های دورکه می آييد،

بادرختان بی شکوفه که می پرسند:

 مردانتان کجای جهان اند

کوپاسخ شما؟

(( مردان ما درآن طرف فصل های دور

با شمشميرهای شعله ور واسبان سیاه يال

درچشم های وحشی شان ،

ـ تصويری از قبيله آتش پرست ها ـ  ،

رويای فتح دخترکان سبدبه دست))

۴-

يک کلبه درمحاصره برف

تنها نشسته پيرزنی خاموش

                 ـ در برابرخاکستر ـ

                  رويای او

                             ـ شکوفه گيلاس ـ

 

                        ***

 - داستان اين فيلم ، واقعی ست.

ـ برخی تخيل ها قائم به ذات نيستند و از واقعيت سرچشمه می گيرند.

ـ برخی تخيل ها قائم به ذات اند. واقعيت خود را بر واقعيت تحميل

می کنند.

ـ شخصيت های اين فيلم هيچ کدام واقعی نيستند.

 [گفت وگوی صميمانه دو آدم موافق با يک مسئله]

                       ***

آرزوی ساختن يه فيلمو دارم.مخملباف دوماد نمی خواد؟

                         ***

 -  روزی که زن شدم.

- معمولا شب زن می شوند.

                      ***

برای نقدفيلم برکت که توش يه کلمه حرف

نمی زنن رفتن يه زبان شناس آوردن.مجيدموقعی.

                                   ***

- می رود

- برود که بر نگردد

- رفت که اومدی

- رفتی وبرنگشتی (پگاه آهنگرانی) 

ـ نرفته اش رو هم داريم

ـ نرفته بود نمی اومدی.

ـ نرفت و اومدی

                 ***

 

نویسنده : اسکلت : ٢:۱٠ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٢٥ خرداد ۱۳۸۳
Comments نظرات () لینک دائم

 

قرارهایی دربازخوانی تاریخ عشق:

۲

((-تف تو روت تو توی حجله من چیکارداری؟))

تف که می کنی ازمتن می پرد بیرون

و من که عاشقتم،  ـ قربونتم یه تف دیگه... ـ

وهرچه که ازدوست می رسد،نیکوست،سفت می چسبد به صورتم

ومن به قصدتبرک به چهره می کشمش

ـ بنا به حق شب اول، قرارمان فردا توی همین شعر/کنارصلیب

ـ فعلا تا فردا برو گم شو که اگه بابا بیاد می دونی که چی کارت می کنه...

ـ من که گناهی نکرده ام.فقط به یمن بخت بدم عاشق دخترپادشاه شده ام و قرار است که فردا داماد پادشاه شوم.اما به حق جاودانه شب اول قرار است که امشب دخت پادشاه نصیب  خود پادشاه شود.

۳

 قرارنیست کسی ازدقیقه های اختصاصی امشب عبورکند

این حق اختصاصی هرشاهزاده خوشبخت است 

که هیچ کس از ک... دادنش خبرنداشته باشد

حالا ببخش اگرقرن ها  بعد خری مثل من فضول شما باشد

ـ نخند مگرخرآدم نیست ـ 

۱

بنا به منطق خود این شعر ـ داستان،

ازشاهزاده پرتاب می شوم طرف شهرزاد

قراراست او

مراسم اعدام یک فرشته ـ نه خود را ـ به فردای دیگری برساند.

۱/۵

نگاه کن کلمات ازتو شعله ور شده اند

این چاک سینه واین نیم تاج یاس

بدجورکاردست من و شاه داده است

امشب هزار و یک فرشته خوشبخت

               - منهای یک نفر ـ

                           ادامه لباس سپید تواند

ـ تو درخوابگاه شاه به کدامین نیت ناپاک پاگذاشته ای ؟ ـ

- من هیچ کاره ام تنها به یمن بخت بدم قراراست که تاریخ را همیشه زیرتخت شاهان بنویسم.

۱/۷۵

به امر شاه ـ داماد

              این قصه گو

                      مفتخر به اندازه درازی خود پهن می شود.

ادامه ۵/۱

چرا هزار ویک فرشته خوشبخت؟

چرا که هزارویک فقط به خاطر یک این قدر...

این بحث انحرافی نیست

تنها عدالت است که ایجاب می کند

که سیزده دوازده + یک باشد ـ به نحسی من -

وهفت هم به تقدس تو

ـ پس برای همین خاطر تف من ازمنابع فیض است؟

ـ حتا اگر که حاصل جمع من وتو بیست شود بازهم تو ازشب اول نصیب من نشدی ـ

۴

ـــ آن فرشته منهای یک منم

            باسینه چاک و تاجی ازخار ـــ

۵

من برای نجات آن فرشته منهای یک نیامده ام

تنها قرار بود جای گل وخار راعوض بکنم

تا آن فرشته فردا بخرد آبروی خدا را و

                        ننالد که چرا مرا وا نهاده ای

هی نگهبانان!!!

  این زندانی که قرار است فردا اعدام شود ،درخوابگاه من چه می کند؟

۶

این هزارو یکمین شب است وفردا روز آزادی ست و

 قراراست که فردا شاه ازروی خون من درگذرد

۷

بی اجازه از محضر مبارک شاه،

   درساعت هزار عقربه می ایستد

            شما فریب مرا خوردید

                       این کیست بر صلیب

                                                 منم

                                                        ابلیس

                                                                   (کات)

۸

     مرداد هشتاد

نویسنده : اسکلت : ۱٢:٤٥ ‎ق.ظ ; یکشنبه ٢٤ خرداد ۱۳۸۳
Comments نظرات () لینک دائم

 

با کف و سوت لااله الا الله می خواندند.فردا تعطیلی های مدرسه ...نه...فردای مدرسه ها تعطیل ...نه...تعطیلی های مدرسه فردا...نه...مدرسه...

[والبته که این داستان واقعی ست]

***

-امروز دوشنبه است یا پنج شنبه؟

- قرار نشد که سوالهای سخت سخت بپرسی!

***

چی خورده که ساعت هفت صبح داره نوشابه می خوره؟

***

بسوزد پدر سیگار

***

عربی بلدی؟

-شرمنده ازبیخ عربم.

***

سخت نابرابر است جدال انسان با فراموشی

***

 زندگی سگی یک گربه

***

صدایشان که زدم، خواندند:

دخترباپسر چه معنی داره  بچه دارکه شد یه معنی داره

دخترکان چهارساله همسایه.

***

شرح زندگانی من. خشایارمستوفی.

***

آزادی خواهی درخودآگاه واقتدارطلبی درناخودآگاه ایرانی قراردارد.والبته که ناخودآگاه،یک کوه یخ است.

***

فامیلی اش  زمه  با برادرش  می شن  زم زم.

***

سکوت سرشار ناگفتنی هاست.سکوت سرشار گفتنی هاست.

***

موبایل اشغری:

مشترک مورد نژر دردشترش نمی باشد.

***

- سوسک هم حق زیستن دارد-

- مگه آدما دارن؟

***

-به نگهبان دستشویی سلام کن سهراب!

-زیره به لقمان می آموزی؟-

***

 

نویسنده : اسکلت : ٧:۳٦ ‎ب.ظ ; جمعه ٢٢ خرداد ۱۳۸۳
Comments نظرات () لینک دائم

 

شمعی روشن بگذار

کنار پنجره  کلبه زمستانی

تاکه فانوس بادهای گم شده باشد.

 ***

 شمعی کنارپنجره روشن کن وبمیر

 مرگ راه خانه تو را بلد نمی شود.

***

آتش بی شعله ای ست 

روح خاکستری مرگ

***

جان می دهد

تا که جان مرا بگیرد

 مرگ

***

ازمرگ سخن گفتن و از مرگ شنیدن

با مردم بی مرگ ندانی که چه مرگی ست(اوسا مهرداد).

*** 

دیروزها،حال، جاودانه نبود.فردا نیز. هزاران سال دیگر نیز.هرچند که درخود این جمله،حال،جاودانه باشد.

***

باچتر

زیر باران 

ـ دوماهی عاشق ـ

***

باورکن که زنده ام.به جان مرگ قسم.

***

برای سلامتی خودتون یه کف مرتب بزنین.این داستان واقعی ست.

***

عقاب پیر عینکی ازنعمت مرگ برخوردارشد.

***

سیاهی ،کورسویی است   دراین سپیدی بی مرز.(به منوچهر آتشی)

***

عاشق شدم وخدا رو دیدم.شهرام صولتی.

***

تنهاییم را تنها دارایی ام را به تو تقدیم می کنم.علی نوشاد.

***

داورنمایش می گفت:به بازیگری که نقش چلاق رابازی می کرد،نمره عالی دادم.بعد ازاجرا دیدمش.چلاق بود.

***

 -مابایدمعتقد به نسبی گرایی اخلاقی  باشیم-

لحظاتی بعد،اندیشمند گوینده سطر بالا توسط قبیله آدمخواران نوش جان گردید.

***

جغد،شامپانزه،قورباغه.....، تصویری سوررئالیستی ازدوستانم

خودم چه شکلی ام؟

***

 به تفریح می رویم

          به کوهستان

                 یک زیرسیگاری هم باخود می بریم

***

برای تنها سایه ات بنویس هدایت

اما چه می کنی با چهارسایه

دراستادیوم فوتبال

***

- یه جوراب قهوه ای خریدم بعد از سه روز فهمیدم که سبزه !!!!

                    اینو یه آدم عینکی بی عینک گفت.

***

 فرسوده می شوی میان این همه چشم

***

شیطان درجهنم.آتش درآتش.شیطان دربهشت.

***

ارسطو اگر مشایی یک صبح بارانی پاییز بود اکنون فلسفه ای چگونه داشت؟

***

مه درلندن بومی است.ترک درتهران.افغانستان در بی بی سی.

و حالا:عراق درایران 

***

نویسنده : اسکلت : ٧:٥۸ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۸۳
Comments نظرات () لینک دائم

 

گیسوانت شب یلداست

                              اما من 

                                        همیشه زود می خوابم

 ***

شعله ور

         درافق مستراح

                                         سوسک

                                       ***

به کجای این شب تیره بیاویزم قبای ژنده خودرا.نیما

  برگ لرزانم و از حادثه آویزانم

     باز هم منتظر زخمه پاییزانم

چه بهاری چه امیدی که خزان درراه است

خویش رااز چه از این حادثه بگریزانم

حق من هق هق تلخی ست ببین نعش مرا

برسر دار که سردار شباویزانم

جامه کهنه نیما که رسیدست به من

به کجای شب تاریک بیاویزانم

تشنه ام تشنه یک آتش جاویدانم

بده ای عشق به من آبی وبرخیزانم

غمی اندازه پاییز مراپیر نکرد

برگ ریزانم ودرحسرت گلریزانم

آخرین برگ منم مانده بر این شاخه خشک

زخمی ام منتظر دیدن پاییزانم

....

پس از تحریر:یک غزل حتا اگرنام نیما هم بالای سر آن باشد،باز هم یک غزل است.به قول اخوان:

مهتاب شب که جامش ازاختر لبالب است

گر هر ستاره ماه شود،باز شب شب است

پس از پس ازتحریر:

من خمار رخ تریاکی تان می باشم

یازده بست دگر  گر بکشم میزانم.

***

- مسیح اگر دارای فرزندانی بود اکنون جهان چه شکلی بود؟

- مسیح اگرفرزند داشت که مسیح نمی شد!

***

مدرنیته درایران فرایندی بود که که درآن رعیتها به شهروندان درجه دوم وفئودالها به شهروندان درجه اول تبدیل شدند.

***

- تازگی ها باخودم حرف می زنم

- برای غیرطبیعی، طبیعی است.

***

نویسنده : اسکلت : ٢:٢٧ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۸۳
Comments نظرات () لینک دائم